Rozładowanie

Każdy cykl: rozładowanie i konieczne po nim doładowanie, stopniowo zmniejsza pojemność akumulatora. Rozładowanie jest jednak nieuniknione bo możliwość uzyskania energii to najczęściej jedyny cel zakupu i utrzymywania baterii akumulatorów.

Z pomiarów wynika, że fabrycznie nowe akumulatory po pierwszych kilku lub kilkudziesięciu cyklach stopniowo zwiększają pojemność, w stosunku do pojemności zmierzonej przy pierwszych rozładowaniach. Następnie przez pewną ilość cykli pojemność pozostaje na podobnym poziomie i dopiero w dalszej kolejności następuje stopniowa, powolna utrata pojemności w kolejnych cyklach.

Z czasem pojemność obniża się coraz szybciej, jednak akumulatory dobrej jakości pracujące w dobrych warunkach nadal działają poprawnie - zachowują się tak jak ich nowe odpowiedniki o mniejszej pojemności.

Akumulatory bezobsługowe, zależnie od jakości wykonania oraz warunków eksploatacji są w stanie  wytrzymać od kilkudziesięciu do kilkuset cykli pełnego rozładowania. Możliwa do osiągnięcia ilość cykli rozładowanie/ładowanie uzależniona jest od głębokości wyładowania - czyli ilości energii jaką pobrano z akumulatora. Drugim czynnikiem jest jakość akumulatora, czystość stopu z którego wykonano płyty, powtarzalność parametrów między poszczególnymi celami oraz poszczególnymi sztukami pracującymi w zestawie.

Intensywność rozładowania

Oprócz głębokości rozładowania, czyli ilości energii oddanej przez akumulator istotna jest również intensywność rozładowania. Maksymalne wartości prądu rozładowania (podobnie jak prądu ładowania) podawane są w kartach produktu przez producenta. Obciążenie akumulatora zbyt dużym prądem może doprowadzić do uszkodzenia połączeń między celami i uszkodzenia tego rodzaju są również nienaprawialne. Maksymalny prąd zwarciowy podawany jest dla krótkich czasów, zazwyczaj 5 s. Na podstawie tej wartości można dobierać zabezpieczenia obwodów - bezpieczniki nie mogą pozwolić na przepływ większego prądu.

Przy doborze bezpieczników pod uwagę trzeba brać również pozostałe czynniki - takie jak na przykład przekrój i maksymalne prądy dla przewodów połączeniowych, które mogą być znacznie mniejsze niż prąd zwarciowy akumulatorów. W takiej sytuacji zawsze wybieramy najniższą z wartości, tak aby zabezpieczenia chroniły wszystkie elementy instalacji.

Ilość energii jaką można pobrać z akumulatora zależna jest od wartości pobieranej mocy - wartości prądu. Najczęściej podawana jest pojemność akumulatora przy rozładowaniu stosunkowo małym prądem - to jest w czasie 20 godzin. Jest to tak zwana pojemność C20. Akumulatory do zasilania awaryjnego często mają podaną pojemność dla rozładowania w czasie 10 godzin a baterie trakcyjne często mają podaną jako podstawową pojemność dla rozładowania w czasie 5 h.

Zaszufladkowano do kategorii pytania