Temperatura - warunki pracy i przechowywania akumulatorów.

Warunki pracy i przechowywania - temperatura.

Trwałość akumulatora bezobsługowego można znacząco poprawić obniżając w razie potrzeby temperaturę pracy do zalecanych 20 st. C. Różnica w czasie pracy jest znacząca bo akumulator pracujący buforowo w temperaturze 28 st. C przetrwa statystycznie o połowę krócej niż taki sam egzemplarz działający w temperaturze 20 st. C. Różnica widoczna jest głównie przy pracy buforowej, ponieważ z założenia takie akumulatory pozostają przez cały czas pod wpływem podwyższonego napięcia. Akumulatory wykorzystywane cyklicznie również nie powinny być ładowane w podwyższonej temperaturze, w ich jednak przypadku nie ma to aż tak dużego znaczenia - liczy się głównie ilość cykli ładowanie/rozładowanie.

Najkorzystniej jest przechowywać akumulatory w temperaturze 5-20 st. C. Obniżona temperatura spowalnia naturalny proces samorozładowania i jednocześnie podwyższona temperatura przyspiesza samorozładowanie. Sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku pozostawania pod napięciem buforowym jednak w trakcie przechowywania niszczące działanie temperatury nie jest aż tak odczuwalne - powoduje jedynie konieczność częstszego przeprowadzania ładowania konserwującego. Różne są zalecenia producentów ale średnio przyjąć można, że akumulator przechowywany w temperaturze 20 st. C powinien być doładowany raz na 3 miesiące.

Obniżenie temperatury

Pierwszym sposobem jaki przychodzi na myśl jest zastosowanie klimatyzacji. Automatyka układu wentylacji i klimatyzacji umożliwia utrzymanie stałej temperatury niezależnie od warunków zewnętrznych. Z pewnością takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze z punktu widzenia trwałości akumulatorów a bardzo często również zabezpieczanych urządzeń znajdujących się w tych samych pomieszczeniach.

Projektując system chłodzenia warto zastanowić się również nad kosztami eksploatacji tego systemu, na który składają się głównie koszty serwisu i koszty energii elektrycznej. Umiejscowienie akumulatorów w tym samym pomieszczeniu, w którym pracuje duża ilość sprzętu komputerowego niesie za sobą konieczność odprowadzenia odpowiednio dużej ilości ciepła.

W ostatecznym rozrachunku opłacalności trzeba brać pod uwagę nie tylko przyspieszone zużycie akumulatorów, spowodowane zbyt wysoką temperaturą pracy ale również koszy energii elektrycznej koniecznej do obniżenia temperatury.

Bardzo dobrym rozwiązaniem, często możliwym do zastosowania bez wielkich nakładów jest zmiana lokalizacji baterii akumulatorów - na przykład przeniesienie do pomieszczeń piwnicznych. Ewentualne dodatkowe koszty dłuższych przewodów łączących baterię akumulatorów z zasilaczem UPS są znikome w porównaniu do oszczędności na energii elektrycznej (brak konieczności klimatyzowania pomieszczenia).

Już samo wydzielenie osobnego pomieszczenia dla akumulatorów pozwala na zminimalizowanie kosztów klimatyzacji ponieważ w czasie normalnej pracy, na poprawnie ustawionym napięciu buforowym nagrzewanie się akumulatorów nie występuje (jest pomijalnie małe).